Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

Zápis do mateřské školy

 

Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2023/2024
do Mateřské školy Kamarád, Hradec Králové, Veverkova 1495

Vážení rodiče, zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční za přítomnosti zákonných zástupců i dětí v MŠ.

Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí Vám podání Žádosti
o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dále jen Žádost).

 

Jak postupovat:

 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete zde.
 2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Je ale vhodné si podat Žádost i do mateřské školy spádové. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato.
 3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu www.elektronickypredzapis.cz. Elektronický předzápis bude otevřen od 17. 4. 2023 do 11. 5. 2023, do 24.00 hod.
 4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti, která je ke stažení na webových stránkách školy. Žádost vytiskněte, vyplňte, podepište.
 1. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
 1. Doručení Žádosti do MŠ:

Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do příslušné mateřské školy.  Dostavte se spolu se svým dítětem.

Ve čtvrtek 11. 5.  2023 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 17.00 hod nebo
v pátek 12.5. 2023 v čase od 10 - 11.30 hod a od 12.00 do 15.00 hod
(pracoviště
MŠ Kamarád, Veverkova ulice č.p. 1495, kde proběhne řízení pro obě školní pracoviště)

 1. Doplňující informace k zápisu: Při vstupu do budovy školy (označeném nápisem ZÁPIS), obdržíte pořadové číslo, dobu do odbavení budete moci trávit v suterénu školy u kanceláře
 2. Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s ředitelkou školy Marií Pražákovou, skolka.kamarad.hk@gmail.com , tel.: 606678411, nahlédnout do spisu ve středu
   24. 5. 2023 od 10.00 do 12.00 hod.
 3. Seznam registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy v pátek 2. 6. 2023. Rozhodnutí o nepřijetí budou fyzicky předávána v úterý 6. 6. 2023 od 9:00 do 10:00 a od 13:00 do 15:00 hod, případně zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.
 4. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 22. 6. 2023 od 15:30 hodin ve třídě Delfínků pro zákonné zástupce dětí na MŠ Veverkova a od 16.30 hodin pro zákonné zástupce dětí přijaté na MŠ Hrubínova. Schůzka se koná bez přítomnosti dětí. Účast na schůzce je nutná. Vážnou nepřítomnost na schůzce omluvte e‑mailem nebo telefonicky k dojednání náhradního termínu.
 5. Sledujte www stránky školy (www.mskamaradhk.cz), kde bude případné oznámení
  o zrušení nebo potvrzení avizované schůzky i další nenadálé informace.

                                                                                                                    

                                                                                                         Mgr. Bc. Marie Pražáková, Dis.,

                                                                                                                        ředitelka školy