Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

O nás

Motto třídy

,, Já a ty jsme kamarádi,
přírodu my máme rádi,
dobrou náladu vždy měj,
kamarádům pomáhej.

S kamarády se vše zvládne,
více rukou, více práce.
Kdo dovede pomáhat,
své srdce umí rozdávat."

 

Informace o naší třídě

Počet dětí: 24 ( chlapců 14 - dívek 10)

Věková skupina: 4,5 - 5,5 let

 

Rituály

Oslavy svátků a narozenin

Celoroční sledování počasí

Kalendář měsíců a týdnů

Týdenní služba a její povinnosti

Sovička - kamarádka

Každodení přivítání, povídání, pohlazení...

Starají se o nás

 

Klepetková Veronika

Učitelka

Hanešová Zdeňka

Školnice

 

Mgr. Hájková Amálie

Učitelka

Němečková Marcela

Kuchařka

 

 

 

 

Specifické zaměření třídy

,, Se Sovičkou přírodou" se zaměřením na ekologii

Cílem projektu je získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se, jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Ve třídě třídíme papír, plasty a povídáme si o zdravém životním stylu a o tom co je důležité pro nás- zajímat se o přírodu, pečovat o ní i o své tělo. Hýbat se a nebýt líný a pomáhat ostatním.

Dále se budeme věnovat Logojóze - zdravým pohybem budeme stimulovat správný vývoj řeči, dýchání, umět se zastavit a uklidnit se, součástí je i hravá oromotorika.