Budovy


Hlavní budova


Hlavní budova se nachází v ulici Veverkova. Najdete v ní 4 třídy (Berušky, Delfínky, Sovičky a Žabičky), knihovnu pro rodiče a vedení školy. Před školou je vyhrazené parkoviště pro rodiče. Telefon 495 538 706.

Odloučené pracoviště


Odloučené pracoviště se nachází se pouze 400 m od hlavní budovy v ulici Hrubínova. Najdete v něm 3 třídy (Berušky, Rybičky a Sluníčka). Před školou je vyhrazené parkoviště pro rodiče. Telefon 495 522 226.

Prázdninový provoz

MŠ Veverkova

1.7.2019 - 12.7.2019 zavřeno

15.7.2019 - 19.7.2019 otevřeno

22.7.2019 - 16.8.2019 zavřeno

19.8.2019 - 30.8.2019 otevřeno


MŠ Hrubínova

1.7.2019 - 12.7.2019 otevřeno

15.7.2019 - 23.8.2019 zavřeno

26.8. 2019 -30.8. otevřeno

Náhradní umístění v době letních prázdnin

Důležitá kritéria pro přijetí dítěte z jiné MŠ

FORMULÁŘE - Žádost a vyjádření lékáře


 

Knihovna

Knihovna pro rodiče se nachází na hlavní budově ve třídě Soviček.