O NÁS

Mateřská škola Kamarád, 

Hradec Králové, Veverkova 1495, 500 02

Odloučené pracoviště MŠ Hrubínova 1529

IČO: 71000755

Kontaktní údaje

Telefon: MŠ Veverkova: 495 538 706,606 678 411

               MŠ Hrubínova: 495 522 226, 725 721 546

e-mail: skolka.kamarad.hk@gmail.com

internetové stránky: https://www.mskamaradhk.cz

Jméno ředitele: Bc. Marie Pražáková, DiS.

Zástupce ředitele: Bc. Iva Zámečníková

Zřizovatel:

Statutární město Hradec Králové, Tř. ČSA 406, Hradec Králové 502 06

-odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Provoz školy: 6.15-16.45hodin

Počet tříd v provozu

MŠ Veverkova - 4 třídní (100dětí)

MŠ Hrubínova - 3 třídní (75dětí)


ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

Kontaktní údaje

Vedoucí školní jídelny: Svatava Poletová

Telefon: 725 761 533

Odhlášení obědů: www.odhlaska.czCHARAKTERISTIKA MŠ

V mateřské škole Kamarád jdeme cestou globálně rozvojové vzdělanosti.

Naším cílem je rozvíjet kultivovanost, zdravé sebevědomí, všestranný rozhled. Směřujeme děti k rozvoji životních hodnot, respektu, toleranci a přátelství. Motivací pro další vzdělávání spatřujeme v zažívání úspěchu, snažíme se vyjádřit pochvalu za každou projevenou snahu. Připomínáme si lidové zvyky, tradice našeho národa, pečujeme o životní prostředí, snažíme se vyhodnotit dopad svého jednání na život vlastní i ten kolem nás . Vedeme děti k tomu, aby měly kuráž přicházet s nápady, za nutné považujeme komunikaci a společné prožitky. MŠ vyhlašuje výtvarné soutěže a podporuje literaturu.

Škola disponuje titulem Světové školy a certifikátem Přírodní zahrada.