O mateřské škole KAMARÁD

Kdo se časně probudí,

toho rosa nestudí.

Kdo se směje místo pláče,

a kdo zpívá, tančí, skáče,

dovede si hrát,

to bude náš KAMARÁD!

Mateřská škola KAMARÁD v Hradci Králové má kapacitu 184 dětí a skládá se ze dvou pracovišť. Hlavního pracoviště v ulici Veverkova a odloučeného pracoviště v ulici Hrubínova. Obě pracoviště jsou od sebe vzdálena pouze 400 m.

Hlavní budova je čtyřtřídní zařízení umístěné ve dvoupodlažní budově s dvěma samostatnými vchody. V přízemí této budovy je moderně vybavená kuchyně, prádelna a kanceláře mateřské školy. V prvním a druhém patře jsou čtyři oddělení, každé s vlastní hernou, třídou, pokojíčkem, výdejní kuchyňkou, šatnou, kabinetem a sociálním zařízením. Rozsáhlá zahrada se 4 pískovišti zakrytými sítěmi, dřevěné průlezky, hrací sestava mezi stromy, gymnastická sestava, zahradní trampolína a domky, venkovní trampolína, basketbalový koš, brouzdaliště s vodními atrakcemi a v zimních měsících kopec na sáňkování. K relaxaci a odpočinku lze využít vrbové i klasické lavičky, které jsou rozmístěny po celé zahradě. Informační tabule o daných rostlinách jsou přímo u stromů a v záhoncích. Na zahradě jsou okrasné záhonky, políčka pro pěstování rostlin a květináče s bylinkami a květinami. Zahrada je prostorná a poskytuje dětem maximální možnost pohybu a rozvoje všestranných dovedností. Hmyzí hotel a Křepelky jsou součástí naší mateřské školy. Děti mají přímý kontakt s přírodou.

Odloučené pracoviště v ulici Hrubínova je trojtřídní. Nachází se v příjemné lokalitě Labská kotlina II. přibližně 400 m od hlavní budovy. Je to dvoupodlažní účelově zařízená budova se dvěma samostatnými vchody. V přízemí je jedna prostorná třída a herna se sociálním zařízením, šatnou a kuchyňkou. Dále je v přízemí umístěna kancelář a vlastní kuchyně. V prvním patře jsou dvě třídy, herna a pokojíčky se sociálním zařízením, šatnami a kuchyňkami. Budovu obklopuje zahrada se vzrostlou zelení. Pro každou třídu je zde pískoviště a stolky s lavičkami, hračky a pomůcky na venkovní využití, se ukládají do dvou chatek. V letním období děti využívají brouzdaliště s vodními atrakcemi.

Obě budovy jsou vytápěny centrálním ústředním topením a chráněny bezpečnostním systémem.

Rytmus dne

Časové limity jsou pouze orientační, umožňují pružné rozhodování, 
podporují využití momentálního naladění dětí, hravosti a tvořivosti. 

6.15 - 8.30
individuální hry a činnost dětí, ranní cvičení

8.30 - 9.00
hygiena a svačina

9.00 - 9.30
programově výchovná činnost (individuální, skupinová či frontální)

9.30 - 11.30
hygiena a pobyt venku

11.30 - 12.15
hygiena a oběd

12.15 - 14.00
odpolední odpočinek, nespavé aktivity 

14.00 -14.30
hygiena a svačina

14.30 - 16.45
odpolední zájmová činnost