Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

Akce, stravování dětí a hodnocení MŠ /Anonymní dotazník/

Pohlaví dítěte. *
Věk dítěte. *

Akce školky.

Jste spokojeni s mimoškolními akcemi, které pořádá MŠ? *
Je dle Vás těchto akcí dostatek? *
Uvítali byste akce jiného typu než máme v MŠ ? *
Vaše návrhy nových akcí. *
V rámci mimoškolních akcí se snažíme zajistit a podpořit hosty s drobnými typickými nebo lokálními produkty. Uveďte Vaše nápady, návrhy, případně doporučení o co byste měli zájem. *
Můžete uvést, proč se některých akcí neúčastníte? Rády bychom měly zpětnou vazbu, protože na některé akce námi pořádané skoro nikdo nechodí.Např.:kavárna pro seniory, zajímavé besedy a přednášky, vernisáže, akce světové školy ( stojí nás velké úsilí sehnat lektory vymyslet zajímavé naplnění programu).Moc nás mrzí, že námi vynaložené úsilí přijde vniveč. Jste dostatečně dobře informováni o těchto aktivitách? *
Chcete abychom chystali další akce? *
Souhlasíte, aby při mimoškolních akcích pořádanými MŠ byly dodržovány zásady slušného chování/klid všech zúčastněných při programu nebo vystoupení na akci/? *

Stravování.

Kolikrát denně doma dítě jí? *
Dostává doma denně dítě k jídlu ovoce nebo zeleninu? *
V jaké formě podáváte ovoce? *
V jaké formě podáváte zeleninu? *
Připravujete dětem doma smoothie? A jaké? *

Připravujete Vašemu dítěti každé ráno snídaně? *
Co nejčastěji dáváte dítěti k snídani? *
Je pravidelnou součástí snídaně zelenina? *
Je pravidelnou součástí snídaně ovoce? *

Vaříte doma dítěti polévky? *
Jí je Vaše dítě? *
Jí Vaše dítě maso a masné výrobky? *
Jaké? *
Jaké přílohy podáváte k hlavnímu jídlu? *

Připravujete dítěti odpolední svačinky? *
Jaké podáváte odpolední svačinky? *

Nejčastěji připravuji k večeři: *

Navštěvujete s dětmi fastfood? *
Co Vaše dítě ve fastfoodu jí a pije? *
Jak často? *
Dostávají Vaše děti sladkosti? *
Jakého druhu? *
Z jakého důvodu a jak často? *
Sledujete pitný režim Vašeho dítěte a máte přehled kolik tekutin denně vypije? ANO/NE *
Jaký preferujete pitný režim? *
Které jídlo má Vaše dítě nejraději? Uveďte max. 3 *
Je nějaké pokrm nebo potravina, kterou Vaše dítě nejí? *

Jste spokojeni s jídelníčkem v MŠ? ANO/NE. Zde můžete uvést Vaše podněty nebo připomínky. *
Myslíte si, že Vaše dítě dostává v MŠ dostatek ovoce/zeleniny? *
Souhlasíte s tím, že výchovu ke správnému stravování má dítěti vštípit rodina ve spolupráci s MŠ? *

Hodnocení MŠ

Jsou stránky přehledné a srozumitelné? Uveďte podněty nebo připomínky. *
Jak hodnotíte naše webové stránky? *
Sledujete novinky, změny, informace na našich stránkách a nástěnkách? *
Jste spokojeni s naší MŠ? Uveďte podněty nebo připomínky. *
Jste spokojeni s přístupem našich zaměstnanců k Vám a Vašim dětem? ANO/NE *
Jste spokojeni s vybavením MŠ a školní zahrady? Zde můžete uvést nápady a připomínky. V současné době se MŠ Veverkova ani její zahrada nevybavuje novými prvky, neboť je škola před rozsáhlou plánovanou rekonstrukcí. MŠ Hrubínova je registrovaná v síti Přírodní zahrada. *
Vnímáte jako důležité udržovat dobré mezilidské vztahy a pravidla slušného chování? Tzn. zdravit všechny zaměstnance, umět poděkovat, ctít a respektovat práci pedagogů a provozních zaměstnanců, dodržovat pravidla školy a vštěpovat stejné návyky i Vašim dětem. ANO/NE *