Akce MŠ

Akce MŠ Veverkova


Akce na únor


Plavecký výcvik - vzhledem k nařízení vládních opatření se plavecký výcvik v období od 2. 2. 2021, neuskuteční. Pokud situace bude v dalších měsících příznivější a měli by jsme možnost náhradního termínu, včas vás budeme informovat.

10. 2.  Karneval - všechny třídy (v dopoledních hodinách)Akce na leden


Lyžařský výcvik - vzhledem k nařízení vládních opatření, je lyžařský výcvik, v období 11. 1. - 15. 1., zrušen


Akce na prosinec


4. 12.  "Svatá Barbora" (dopoledne)

4. 12.  "Mikuláš, čert a andílek" (dopoledne)

4. 12.  "Čertí školka" - děti mohou ráno přijít v přestrojení

14. 12. "Svatá Lucie" (dopoledne)

15. 12. Ježíšek v MŠ (dopoledne)

23. 12. - 31. 12. MŠ UZAVŘENA

Kvůli koronaviru zrušeny akce: "Rodičovská školička"

                                                     "Setkání seniorů v MŠ"Akce na říjen


13. 10. Cuketobraní

14. 10. Divadelní představení v MŠ

          "O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH"

22. 10. Dušičková výstava v 9:00 hodin (D, S)Akce na září


Během září - pomoc nevidomým "SVĚTLUŠKA"

8. 9.  Schůzka rodičů (Ž)

9. 9.  Schůzka rodičů (B, S)

11. 9.  Návštěva pana primátora - čtení dětem

14. 9. Výlet za včelami do Poliz u Lhoty pod Libčany (D)

15. 9. Schůzka rodičů (D)

24. 9. Pohybové hry na hřišti "HÁJEČEK" (D - část dětí)

25. 9. Divadelní představení v MŠ

           "Jak dráček našel kamarády"

30. 9. "Medové slavnosti" na zahradě MŠ Veverkova od 16:30


Akce na březen

10. 3. Divadelní představení v MŠ - "O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE"

11. 3. "Den otevřených dveří od 9:00 hodin

11. 3. Plavání (B, D)

17. 3. Návštěva ZŠ Bezručova 10:00 - 11:00 hodin (B, D) - předškoláci

18. 3. Plavání (B, D)

19. 3. "Bezpečný pes" v MŠ

24. 3.  "Zvířátka na dotek" v MŠ

26. 3. "Broučci, hmyz" od 8:00 hodin (S)

30. 3. Focení - jarní téma od 8:00 hodin

30. 3. Muzikál "POD JEDNOU STŘECHOU" - Aldis (D)Akce na listopad

6. 11.  Depistáž  v MŠ v 8:00 hodin

14. 11.  Svatý Martin - akce s rodiči na zahradě MŠ od 16:45 hodin

19. 11.  Ateliér HDD v 9:40 hodin (Delfínci)

27. 11.  Ateliér HDD v 9:40 hodin (Berušky)


Akce na říjen

2. 10. Divadlo na školní zahradě v 10:00 hodin

3. 10. Cibulobraní - akce s rodiči na zahradě MŠ Veverkova od 16:30 hodin

14. 10. Zrakový screening (vyšetření zraku) v 8:00 hodin

17. 10. Mobilní planetárium 8:30 - 11:40 (Ž, D, B, S)

Akce na září

5. 9. "Světluška" (během září - pomoc nevidomým)

9. 9. Schůzka rodičů (Berušky) v 16:00 hodin

11. 9. Schůzka rodičů (Žabičky) v 16:00 hodin

17. 9. Schůzka rodičů (Sovičky) v 16:00 hodin

17. 9. Schůzka rodičů (Delfínci) v 16:00 hodin

27. 9. Divadelní představení v MŠ - "Jak Matěj vysvobodil vítr"

Akce na červen

5. 6. Policie - hřiště (Žabičky)

6. 6. Fotbálek - turnaj fotbalu na hřišti Háječek (část dětí ze Žabiček a Delfínků)

6. 6. Vernisáž ve Wonkově knihovně v 16:30 hodin

13. 6. Olympiáda na hřišti Bavlna (Ž, D, B, S) - dopoledne

17. 6. - 21. 6. Škola v přírodě v Orlických horách

Akce na květen

6. 5. Hvězdárna (Žabičky)

6. 5. Hasiči ( Delfínci)

10. 5. Wonkova knihovna (Berušky)

15. 5. Výlet do Licibořic (Ž, D, B, S)

16. 5. Wonkova knihovna - "Co se děje pod hladinou" (Žabičky)

17. 5. Focení - společné focení tříd na zahradě MŠ

23. 5. Beseda o ochraně přírody v MŠ Hrubínova v 10:00 (Berušky)

27. 5. Filharmonie (Ž, D)

28. 5. Výlet do Jaroměře (Ž, D)

29. 5. MDD - soutěže pro děti na zahradě MŠ (dopoledne)

29. 5. Loučení se školáky - na zahradě MŠ (odpoledne)

31. 5. Divadelní představení v MŠ - "Zpívající koťata"

Akce na duben

 1. - 12. 4. Výstava velikonočních dekorací

2. 4. "Bezpečný pes" v 8:30 - 9:30 (Ž, D), 9:30 - 10:30 (B, D)

3. 4. Besídka v 15:15 (Sovičky)

9. 4. HDD - návštěva Ateliéru v 9:30 hodin (Berušky)

10. 4. HDD - návštěva Ateliéru "Jako pramínek živé vody" v 8:30 hodin (Žabičky)

11. 4. Jarní focení v 7:45 hodin

15. 4. Vyhodnocení velikonoční soutěže

24. 4. Besídka ke dni matek (Žabičky)

29. 4. Čarodějnice v 16:30 hodin na zahradě MŠ - akce s rodiči

30. 4. Divadelní představení v MŠ - "Lvíček a bolavý zub" v 8:40 hodin

Akce na březen

6. 3. Plavání (D, Ž, B)

7. 3. Knihovna Labská v 10:00 hodin (Berušky)

8. 3. Den otevřených dveří 9:00 - 11:00 hodin

9. 3. Den otevřených dveří v MŠ Hrubínova a 40 let výročí 15:00 - 17:00 hodin

12. 3. Zoubky - výchovný program (B, D)

13. 3. Plavání (D, Ž, B)

15. 3. Divadlo Drak - "O zlaté rybce" (Berušky)

20. 3. Plavání (D, Ž, B)

27. 3. Beseda s učitelkami ze ZŠ Bezručova od 15:30 hodin (Delfínci) - pro rodiče budoucích prvňáčků

27. 3. Besídka v 15:00 (Berušky)

29. 3. Divadelní představení v MŠ - "Mauglí" v 8:30 hodin

Akce na únor

6.2. Plavání (D, Ž, B)

7. 2. Maškarní rej - dopoledne

12. 2. Divadelní představení v MŠ - "Princezna Žabka" v 8:30 hodin

13. 2. Plavání (D, Ž, B)

20. 2. Plavání (D, Ž, B)

Akce na leden

9. 1. Plavání - 3. lekce (D, Ž, B)

15. 1. Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítkovou 9:00 - 9:45 hodin (B)

16. 1. Plavání - 4. lekce (D, Ž, B)

23. 1. Plavání - 5. lekce (D, Ž, B)

24. 1. Divadelní představení v MŠ - "Zvířátka a loupežníci" v 8:30 hodin

Akce na prosinec

3. 12. Svatá Barbora

4. 12. Čertí školka

6. 12. ZOO - zdobení stromečku ve Dvoře Králové (Berušky)

11. 12. Vánoční dílna - tvoření s rodiči 15:00 - 16:00 hodin

13. 12. Svatá Lucie 8:00 - 9:00 hodin

18. 12. Vánoční nadílka - dopoledne

18. 12. Mámo, táto pojď si hrát 15:00 - 16:15 hodin

18. 12. Koledy od 16:30 hodin

21. 12. Prevence zoubků od 8:45 hodin (Berušky)

Akce na listopad

1. 11. 2018 V 8:00 hodin proběhne fotografování všech dětí z MŠ

6. 11. 2018 Lampionový průvod a příjezd Sv. Martina

8. 11. 2018 Návštěva Ateliéru HDD v 8:30 hodin - třída Žabiček

12. 11. 2018 Divadelní představení v MŠ - "Mášenka a zvířátka"

13. 11. 2018 "Finanční gramotnost", p. Bílek - třída Delfínků

28. 11. 2018 V 8:00 hodin proběhne vánoční fotografování dětí z MŠ

30. 11. 2018 Divadelní představení v MŠ - "O Luciáškovi"

Akce MŠ Hrubínova

Akce na měsíc září

Během září - pomoc nevidomým "SVĚTLUŠKA" 

2.9.2020 - třídní schůzka ve třídě Berušek

3.9. 2020 - třídní schůzka ve třídě Rybiček

9.9.2020 - třídní schůzka ve třídě Sluníček

14.9.2020 - Výlet za včelkami - Lhota pod Libčany - zúčastní se

třída Sluníček

17.9.2020. - Pozemní hokej - zúčastní se Rybičky a Sluníčka

24.9.2020 - Pozemní hokej - zúčastní se Rybičky a Sluníčka

24.9.2020 - Sportování na Háječku (10 dětí ze třídy Rybiček)

30.9.2020 - Medové slavnosti v MŠ Veverkova - odpolední soutěže pro děti a jejich rodiče od 16.30

Akce na měsíc březen

2.3. - 8.3. 2020 - jarní prázdniny - omezený provoz

11.3.2020 - Stavíme se Sevou - soutěž pro 5 dětí ze třídy Sluníček

11.3.2020 - Den otevřených dveří

12.3.2020 v 9. hodin - divadelní představení v MŠ - p. Helligerová

Ptačí svatba

25.3. 2020. - pěvecká soutěž Kosík (pouze pro vybrané děti)

25.3. 2020 - Začínáme plavat - pouze vybrané děti - přesné

informace budou ve třídě Sluníčka a Berušky

Akce na měsíc únor

4.2. 2020 Výroba čokolády od 15.30 hod. ( přihlášené děti )

18.2. 2020 Výroba krmítka od 15.30 hod. ( přihlášené děti )

19.2.2020 - Dětský karneval 

25.2.2020. od 15,30 hod. - třída Sluníčka - Beseda s pedagogy ze ZŠ Bezručova - jak správně připravit dítě do školy.

28.2.2020. v 10,15 hod. - Hudební představení v MŠ

Akce na měsíc leden

13.1. - 17.1.2020 - Lyžařský kurz pro přihlášené děti

20.1.2020 v 10,45 hod. - Divadelní představení v MŠ - Sněhurka


Akce na měsíc prosinec

3. 12. 2019 - Zdobení vánočního stromečku - ZOO Dvůr Králové

nad Labem (zúčastní se Sluníčka)

5. 12. 2019 - Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v naší školce

9. 12. 2019 v 9. hodin - divadelní představení v MŠ -

p. Helligerová Půjdem spolu do Betléma

12. 12. 2019 - Vánoční besídka ve třídě Berušek

13. 12. 2019 - 7,30 hodin vánoční fotografování přihlášených dětí

17. 12. 2019 - Vánoční besídka ve třídě Sluníčka

18. 12. 2019 - Vánoční besídka ve třídě Rybičky

23.12. - 1.1.2020 - MŠ uzavřena

Akce na listopad

14.11. 2019 - Sv.Martin od 16.45 ( Lampionový průvod od MŠ     Hrubínova )

19.11. - Čert a Káča 8.45 - divadlo

26.11.2019 - Depistáž 8.15  ( přihlášené děti )Akce na říjen

8. 10. 2019 - Kostkohraní - odpolední hry rodičů s dětmi

9. 10. 2019 - Výlet do Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři - zúčastní se Sluníčka a Berušky

10. 10. 2019 - Pozemní hokej (dle počasí)- zúčastní se Berušky a Sluníčka

14. 10. 2019 od 10 hod. - Zrakový screening - pouze pro přihlášené děti

17.10.2019 v 10,30 hod. - p. Zámečník a p. Hryzlíková - Ferda Mravenec

24. 10.2 019 - Pozemní hokej (dle počasí)- zúčastní se Berušky a Sluníčka

31. 10. 2019 - Pozemní hokej (dle počasí)- zúčastní se Berušky a Sluníčka

Akce na září

3. 9. 2019 - Třídní schůzka - třída Rybičky

4. 9. 2019 - Třídní schůzka - třída Berušky

5. 9. 2019 - Třídní schůzka - třída Sluníčka