Žabičky

Světlana Jelenová

učitelka


Monika Rezková

učitelka


TŘÍDA ŽABIČKY


Školní rok: 2020 - 2021

Počet dětí: 25

- 16 dívek

- 9 chlapců

Věková skupina: 3 - 4 roků


ORGANIZACE REŽIMOVÝCH MOMENTŮ

Hygiena

Děti si myjí ruce po použití WC a před každým jídlem Děti se učí: Samostatnosti na WC

Používat kapesník a umět se vysmrkat

Stolování

Při svačinkách i obědech se děti seznamují s pestrou stravou. Denně dostávají čerstvé ovoce a zeleninu.

Svačinku si samy donesou ke stolečku, nápoje roznáší p. učitelka. Po jídle samy odnáší nádobí.

Polévku dětem rozdá p. kuchařka, druhé jídlo roznesou p. učitelky.

Děti se učí správně držet lžíci a samostatně jíst.

Po obědě děti samy odnášejí nádobí.

Pitný režim

Po celý den mají děti k dispozici pitný režim - slazený nápoj i čistou vodu. Pijí z hrníčku přineseného z domova, který dobře znají.

Sebeobsluha

Děti se postupně učí být samostatné při sebeobsluze: oblékat se a správně si připravit a obout boty (bačkorky).

P. učitelky dětem s oblékáním pomáhají a boty zavazují.

Zaměření třídy

Pomáháme dětem zvládnout odloučení od rodiny, připravit jim dostatek podnětů k zabavení i učení nenásilnou formou.

V průběhu všech činností spontánních i řízených se snažíme vést děti ke vztahu k přírodě, druhým lidem i k sobě samým. Pěstujeme v nich soubor vědomostí a návyků, jež jsou podstatné pro soužití člověka s přírodou a pro její ochranu.

S tím souvisí i zaměření na různé fyzikální pokusy a zapojení do soutěže Pohár vědy.

Vedeme děti k dobrým vztahům k ostatním, aby si dokázaly pomáhat, půjčovat hračku, chovat se kamarádsky a tím přispívat k pocitu důvěry a celkové pohodě ve třídě.

Podporujeme děti ve snaze pozorovat, objevovat a získané zkušenosti uplatňovat v dalším učení.

Respektujeme individualitu každého dítěte.

Rituály

Ranní komunitní kruh - velké kolo uděláme - svolání dětí do kruhu - přivítáme se a povíme si, co budeme dělat

Oslava narozenin a svátků

Před odpočinkem - četba pohádky

Pohlazení na lehátku - zklidnění

Péče o křepelky

Ahoj Žabičky

Jak jsme si říkali už minule, patří k jarnímu období i narození mláďátek. Vzpomenete si na nějaká zvířátka? A nejen na domácí a hospodářská, ale i ta volně žijící... Zkuste si je s rodiči zopakovat....

 Milé Žabičky,

Víte, jaké svátky se nám blíží? Ano, jsou to Velikonoce, kterým se také říká - svátky jara. Sluníčko více hřeje, rozkvétají další květinky a zvířátkům se rodí mláďátka. A víte, co k Velikonocím také patří? Samozřejmě i velikonoční koleda, kterou se můžete také naučit.Ahoj Žabičky

I když se blíží první jarní den, zima se stále nechce vzdát vlády. Zkusíme tedy sluníčku pomoci.

Sluníčko

Usmívá se sluníčko, usmívá se maličko.

Na bouřkový mrak, nemrač ty se tak.

Zkus mít úsměv na tváři, ať se nebe rozzáří.
Jarní pozdrav pro ŽABIČKY... :-)