Sluníčka

Bc. Iva Zámečníková

zástupkyně


Tereza Bílková

učitelka

  • Charakteristika třídy

Charakteristika třídy SLUNÍČKA

SLUNÍČKA

2020 - 2021

Věk dětí: 5 - 7 let

Počet dětí: 25 z toho 3 děti s odkladem školní docházky

Dívek: 12

Chlapců: 13

Paní učitelky: Bc: Iva Zámečníková

                             Tereza Bílková

Provozní zaměstnanci: Jana Novotná

Motto naší třídy

"Co si tady uvaříme, to si tady taky sníme......."

Co to znamená v praxi?

Každý ve třídě má vliv na společné klima a hodnotu našich ,,školkových" dnů. 

Na prvním místě pro nás je prosociální, empatické a kamarádské chování, to jak se chováme k sobě navzájem, k okolí, jak vnímáme svět...

Každý má u nás svoje místo, prostor pro svůj rozvoj v rámci svých možností, záruku bezpodmínečného přijetí a pohlazení.

Klíčová slova, charakterizující naši třídu

KAMARÁDSKY, VESELE, SPOLEČNĚ, ZDRAVĚ, HRAVĚ, TVOŘIVĚ, JASNĚ, JEDNODUŠE, ŠŤASTNĚ, SAMOSTATNĚ, OHLEDUPLNĚ, ČESTNĚ, BEZPEČNĚ.

Třída Sluníčka patří mezi třídu předškoláků.

Třídu navštěvuje 25 předškolních dětí ve věku 5 -7 let.

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity.

Snažíme se, aby ve třídě panovala přátelská a kamarádská atmosféra, aby se všichni snažili dodržovat společně dohodnutá pravidla.

K dětem přistupujeme s láskou a snažíme se u nich budovat citlivý přístup ke kamarádům i okolí.

Rozvíjíme matematické představy, literární a dramatickou výchovu, prostorovou orientaci a jiné dovednosti.

Celý rok se svědomitě připravujeme na vstup nejen do základní školy, ale i do života.

Přítomný okamžik a zážitek je pro nás důležitější víc než dokonalý výsledek.

Dramatická výchova jako cesta - všemu porozumět. Příběhy, vyprávění, hra a činnost místo slov a poučování.

Využíváme situace a prožitky k učení - lépe tak porozumíme tomu, co se kolem nás děje.

Zdravý selský rozum - na všem se dá domluvit.

Ne oni a já, ale my! 

Pokazit se může - napravit se musí!

Ty umíš to a já zas tohle a všichni dohromady uděláme moc...

Rozšířené činnosti v naší třídě

seznámení s anglickým jazykem

logohrátky

plavání

flétna

výtvarný kroužek

pobytový lyžařský kurz

pozemní hokej

Hodnocení dětí ve třídě Sluníčka

V naší třídě Sluníčka hodnotíme děti pomocí jednoduchých kartiček, na které děti sbírají za každý dobře splněný úkol nebo za těžké úkoly (např. logica) nebo za nějaké výjimečné a správné chování srdíčka.

Za 5 nasbíraných srdíček si děti mohou vybírat hračku z kouzelné krabice. 

Zaměření třídy Sluníčka

Naše třída se zaměřuje na přítomný okamžik, prožitek, příběhy, vyprávění, na hru a činnost místo slov a poučování. Dramatická výchova jako cesta - všemu porozumět. Využíváme situace a prožitky k učení - lépe tak porozumíme tomu, co se kolem nás děje.

 Ve zdravém těle zdravý duch! Zaměřujeme se především na sportovní hry (pozemní hokej, hokejbal, míčové hry,..), celkovou obratnost, hrubou motoriku (např. skok přes švihadlo, skok do dálky, hod, různé překážky atd..), jízda na koloběžkách. Podporujeme spontánní hry, děti vedeme ke správnému držení těla, využití sportovních pomůcek, doplňků a zajímavého nářadí a náčiní. Dbáme na správné dýchání při cvičení (nezadržovat dech).

Naše třída je zapojena do celoročního projektu ve spolupráci s Českou obcí sokolskou ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky".