Rybičky

Bc. Klára Kapounová Dis.

učitelka

Mgr. Jana Tylšová

učitelka

Charakteristika třídy :

Charakteristika třídy RYBIČKY

Rybičky

2 020 - 2021

Věk dětí: 4-5

Počet dětí: 26

Počet chlapců: 11

Počet dívek: 15

Počet dětí s IVP: 2

Třídní rituály

Ranní pozdrav

Společné přání před obědem

Oslavy narozenin a svátků

Rituály před spaním ("test ticha", přání "pěkného spinkání")

Společná pravidla

Krtečkova pravidla

Odpočinkové pravidlo:

Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme.

Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a šikovné tělíčko.

Šnečkové pravidlo:

Pozor děti na úraz, 

Ve třídě je hodně nás.

Proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

Srdíčkové pravidlo:

Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.

Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.


Pusinkové pravidlo:

Pár kouzelných slovíček

při sobě vždy nosím,

Na shledanou, dobrý den, děkuji a prosím. Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila. Raději se usmívá a jen hezky povídá.

Kapičkové pravidlo

Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi.

Vodou ale neplýtváme, pouštíme jen tehdy, když máme.


Třída Rybičky je zaměřena na enviromentální výchovu. Děti jsou vedeny k uvědomování si přírody jako důležitého celku našeho života. Je jí potřeba chránit a opečovávat.

Na zahradě mateřské školy je mnoho příležitostí si s dětmi ukázat koloběh života, vody, růstu rostlin a změn v ročním období. Vše kolem nás plyne a vyvíjí se.

Klademe důraz na to, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují (a to jak pozitivně tak i negativně).

Proto vedeme děti k ochraně přírody - třídění odpadu, šetření vody a kladnému vztahu k fauně.

Naše aktivity provádíme jak ve třídě, tak i z velké části venku. Dívej se, sáhni si, zkoumej a uč se.

Bacon Francis

,, Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!"