Rybičky

Karolína Zhoufová

učitelka

Bc. Klára Kapounová Dis.

učitelka

Charakteristika třídy :

Charakteristika třídy RYBIČKY

Rybičky

2 020 - 2021

Věk dětí: 4-5

Počet dětí: 26

Počet chlapců: 11

Počet dívek: 15

Počet dětí s IVP: 2

Třídní rituály

Ranní pozdrav

Společné přání před obědem

Oslavy narozenin a svátků

Rituály před spaním ("test ticha", přání "pěkného spinkání")

Společná pravidla

Krtečkova pravidla

Odpočinkové pravidlo:

Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme.

Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a šikovné tělíčko.

Šnečkové pravidlo:

Pozor děti na úraz, 

Ve třídě je hodně nás.

Proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

Srdíčkové pravidlo:

Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.

Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.


Pusinkové pravidlo:

Pár kouzelných slovíček

při sobě vždy nosím,

Na shledanou, dobrý den, děkuji a prosím. Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila. Raději se usmívá a jen hezky povídá.

Kapičkové pravidlo

Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi.

Vodou ale neplýtváme, pouštíme jen tehdy, když máme.


Třída Rybičky je zaměřena na enviromentální výchovu. Děti jsou vedeny k uvědomování si přírody jako důležitého celku našeho života. Je jí potřeba chránit a opečovávat.

Na zahradě mateřské školy je mnoho příležitostí si s dětmi ukázat koloběh života, vody, růstu rostlin a změn v ročním období. Vše kolem nás plyne a vyvíjí se.

Klademe důraz na to, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují (a to jak pozitivně tak i negativně).

Proto vedeme děti k ochraně přírody - třídění odpadu, šetření vody a kladnému vztahu k fauně.

Naše aktivity provádíme jak ve třídě, tak i z velké části venku. Dívej se, sáhni si, zkoumej a uč se.

Bacon Francis

,, Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!"


 Dobrý den děti,

 Před naší mateřskou školou nám vyrostla jedna krásná vrba. Je trochu smutná.

 Víte proč děti?

Je smutná z toho, že není ozdobená ani jedním velikonočním vajíčkem. Pomozte vrbě a zkrášlete ji vyfouknutým, obarveným vajíčkem, které si doma připravíte. Donesete ho k naší mateřské škole a přivážete na naši vrbu.

 Pobavte se s dětmi, jestli ví, kdo snáší vajíčka. Kdo je maminka (slepička), tatínek (kohout), miminko (kuřátko).

 Kde slepičky bydlí. Jak vypadá takový kurník. Co slepičky jedí?


 Dobrý den děti,

tak jak se Vám daří doma? Připravily jsme pro Vás a rodiče další úkoly, které by Vás mohly pobavit a i něco zajímavého naučit :o)

Jelikož byl 22. 3. světový den vody, tak si o ní něco povíme.


 Posíláme pozdrav všem Rybičkám! 

Moc se nám tu po vás stýskalo, a proto jsme vám připravily malé překvapení, aby vám to bez školky rychleji uteklo. Protože se blíží jaro a venku už příliš zima není, můžete si přečíst (a třeba se i naučit) básničku o sněžence, zkusit uhodnout květinové hádanky a vybarvit si jarní omalovánky. Moc se těšíme, až vás zase uvidíme! 

Mějte se zatím krásně a ať vás nechytí žádný bacil.

Vaše paní učitelky Klárka a Danča