Dokumenty

Vážení rodiče,

seznamte se prosím s nejdůležitějšími body z manuálu vydaného MŠMT pro provoz škol a školských zařízeních ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tato opatření budeme v MŠ striktně dodržovat.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovení výše úplaty za předškolní za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské školce

Stanovení školských obvodů

Rozhodnutí o změně v úplatách školného

POZDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

VÝSKYT VŠÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní řád

Vnitřní řád školní jídelny

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Práva subjektu údajů

ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA MŠ KAMARÁD, HRADEC KRÁLOVÉ, VEVERKOVA 1495