Distanční předškolní vzděláváníNOVÉ NÁMĚTY - DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA

 Rozvíjíme slovní zásobu na téma:

Tři králové, Zimní roční období (charakteristické znaky), Zimní oblečení, Zimní sporty, Bezpečnost na sněhu, Části těla, Povídání o jídle (co je zdravé a co ne, vitamíny).

 Nezapomínejme na pohyb:

Upevňovat tělesnou zdatnost a vytrvalost. Napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru, rozvoj hrubé motoriky, vyjadřovat hudbu pohybem, zdolávat překážky, cvičit s náčiním, protahování celého těla

Pohybové hry - Mrazík, Hlava ramena, Hoky koky ( Písničky Míša Růžičková - youtube )

https://www.youtube.com/watch?v=I_u7FXeL3ys

https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY

Smyslové činnost:

hry pro rozvoj hmatového vnímání (poznat předměty hmatem, práce s modelínou), sluchového vnímání (poznat rytmus, vytleskávání), zrakového vnímání (třídění tvarů- sněhulák, prostorová orientace nad, pod, před, za)

 Rozvoj jemné motoriky:

mačkání papíru, sněhové koule, práce s prstovými barvami, práce s modelínou, správné držení pastelky, hry se stavebnicí, puzzle

Literární činnosti:

čtení pohádek, prohlížení knížek - zimní tématika

Matematické představy:

početní představy, tvary kruh, prostorová orientace -nad pod, porovnávání velikosti

Rozvoj sebeobslužných činnosti:

správné sezení u stolu, čistění zoubků, uklízet hračky na své místo, samostatnost při oblékání, mytí rukou, pravidla stolování

 Jazykové činnosti :

  Logoped. říkadlo Švadlena - hláska "š", Vrána "r"

Hudební činnosti:

  Zpíváme si - Padá sníh , dechové cvičení -" meluzína "

                         ZIMNÍ

Výtvarné činnosti:

Moje oblíbené zvířátko (kreslení voskovkou)

Malování vloček prstové barvy, vytrhávání, lepení

Zimní oblečení (kreslení voskovkou a vodovými barvami)

Sněhulák -(otisk ruky, dokreslování, 3D,..)

Tvořivé činnosti:

Vystřihování sněhových vloček (stříhání nůžkami)

Sněhulák 3D (lepení mačkaného papíru, prstové barvy)

Zimní strom (prstové barvy, lepení vloček)

Modelujeme sněhuláka (práce s modelínou)

Mísa plná ovoce (otiskujeme ovoce natřené barvou)

3 sněhuláci (prostorová orientace, tvary, lepení, kreslení, skládání do tvaru sněhuláka

Básničky :

ZIMA                                                                      SNÍH                                                         

ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA,                                          CO SE TO TU PŘIHODILO,

HÁZÍ BÍLÁ PEŘÍČKA.                                              ŽE JE VŠUDE KOLEM BÍLO.

DĚTI SI JE CHYTAJÍ,                                              NĚCO BÍLÉ PADÁ Z NEBE, 

KOULE Z NĚHO DĚLAJÍ.                                       JE TO VŠUDE, TO TO ZEBE.

SNĚHULÁK

Na dvoře stál sněhulák,

ze sluníčka dostal strach.

Tak se schoval na zahradu,

do stínu si strčil bradu.

Sněhuláku, neměj strach,

nemusíš se schovávat!

Ještě bude dlouhá zima,

vítr fičí u komína.


Logopedická říkadla na procvičení hlásky "Š" a "R" 

Švadlena

Šiju, šiju košilku, 

ušijuji za chvilku.

Šiju, šiju kabátek, naší Dáši na svátek.

A co ještě? Pláš ́t do deště .

Vrána

Vráno, vráno přilet knám,

já ti něco nachystám.

Trochu hrachu, trochu krup,

vráno, vráno, dupy , dup. 


Zpíváme si :

Padá sníh, padá sníh, 

pojedeme na saních.

Pojedeme z kopce dolů,

 pojedeme za stodolu.

Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních.

Postavíme sněhuláka, hodně sněhu, to nás láká.

Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních,..........

https://www.youtube.com/watch?v=KbnuaNc5jfM

ZIMNÍ

VÍTR FOUKÁ DO KOMÍNA, 

VŠEMI OKNY LOMCUJE, 

VYSMÍVÁ SE MELUZÍNA, 

PROČ TA HUSA  BĚDUJE. 

FIJÚ, FIJÚ, FÍ, FIJÚ, FIJÚ, FÍ, 

VYSMÍVÁ SE MELUZÍNA, PROČ TEN VRABEC BĚDUJE. 

JEN SE NESMĚJ, MELUZÍNO, TAKY BY TĚ PŘEŠEL SMÍCH,

 KDYBYS MĚLA UKLIZÍNO, DO BYTU TI PADAL SNÍH. 

FIJÚ, FIJÚ, FÍ, FIJÚ, FIJÚ, FÍ,

 KDYBYS MĚLA UKLIZÍNO, DO BYTU TI PADAL SNÍH. 

https://www.youtube.com/watch?v=wzgJd6FW9zI


PRACOVNÍ LISTY:

VV

ZIMNÍ PROCHÁZKA

NAJDI

- krmítko, stopy ve sněhu, rampouch, zmrzlou kaluž, havrana/vránu

DOTKNI SE 

- jehličí, sněhu, studeného nosu, ledu

POSLOUCHEJ

- krákání, kapání tajícího ledu, padajícího sněhu, křupání sněhu 


VÝROBA KRMÍTKA

Vypracované pracovní listy ( postačí 2-3 ) a hotové, vyfocené výrobky z výtvarné činnosti ( 1 -2 ) prosíme odeslat do 29. 1. 2021  na určený e-mail příslušné třídy.

Děkujeme za spolupráci.Milí rodiče,

opět nastala doba, která pro nikoho z nás není jednoduchá. Přijde nám vhodné doporučit, jak příjemně s dětmi trávit volno, když nejsou v mateřské škole.

Oblékejte se společně. Můžete si brát věci ve stejném pořadí, stejné barvy nebo uspořádejte závody. Při praní může dítě třídit barevné
a bílé prádlo. Při žehlení můžete dítě zaměstnávat tím, že dělá
ze složeného prádla komínky (třídí co je jeho a co je vaše). Pokračujte domácími pracemi. Při vaření, nechte dítě míchat těsto, koulet ovocné knedlíky, krájet okurku nebo jen podávat misky a lžíce. Dítě nezapomínejte chválit a vyzdvihnout, jak vám pomohlo a že jste si to s ním užili. Třeba Vás Vaše dítě svou šikovností a samostatností překvapí a ono bude mít radost z toho, co dokáže.

Další činnosti mohou dítě zvládnout i samostatně. Nechte dítě hrát si se stavebnicí, prohlížet knížky, časopisy, skládat, stříhat, trhat, mačkat papír, cokoliv mu poskytnete ke zkoumání a vyrábění.

Povídejte si celý den. Opakujte špatně vyslovovaná slova, popisujte konkrétní činnosti a nezapomeňte na vyprávění pohádky.

Kreslete. Sledujte držení pastelky, při kresbě postavy, která má mít všechny části (hlava, krk, trup a končetiny ve správném poměru).
U starších dětí se zaměřte i na detaily (obličej, prsty, oblečení).

Orientujte se v prostoru a čase. Prohlížejte si fotografie členů rodiny a jmenujte je celým jménem, připomínejte jejich role, adresu, kde společně bydlí.

Není ani tak důležité co děláte, ale hlavně to, že to děláte společně

s dítětem. Možná se budete divit, kolik legrace si užijete při běžných činnostech.

Nebojte se experimentovat a pusťte se do jednoduchých pokusů, návody najdete na internetu, potřebné suroviny doma.

Společně si vytvořte podzimní výzdobu, která potěší celou rodinu.

Věnujte dostatek času pobytu venku, aktivnímu pohybu a zdravé stravě, kterou sestavujte společně s dětmi.

Držme si společně pěsti! Kolektiv MŠ

Vzdělávání předškoláků distanční formou

 • Procvičujeme klešťové držení nůžek

 • Stříháme proužky papíru, mohou být ze starých časopisů, proplétáme osnovu, svislé proužky přilepíme jen v krajích, boční také v krajích a začneme proplétat zleva doprava - nácvik směru pro psaní a čtení, sledujeme čistotu při práci s lepidlem, sledujeme správné sezení na židli při práci, zda si dítě po sobě uklízí své pracovní místo

 • Procvičujeme početní řady 1-10, pojmy před, za, nahoře, dole apod.

 • Procvičujeme sluch - co slyšíš na začátku slova, vymysli slovo, které začíná hláskou... Později můžeme zkusit, co slyšíš na konci slova, opakujeme šeptaná slova

S předškoláky trénujte zejména vyjadřování (správnou výslovnost, odpovídání celou větou, ne jedním slovem, popis obrázku nebo činnosti, samostatné vyprávění pohádky). Zkoušejte vytleskávání slabik ve slově, hledání prvního písmene (najdi slova od písmene A - jako auto, i obráceně - na jaké písmenko začíná slovo autobus). Při všech činnostech můžete trénovat orientaci v prostoru (nahoře, dole, vpravo, vedle...)


Podzimní téma na týden :

OVOCE X ZELENINA

 Připravte si s dětmi různé druhy ovoce a zeleniny.

 • Omyjte, očistěte, vysvětlete proč (hygiena, slupka, nať).

 • Nakrájejte na kousky, zavažte dětem oči a poslepu dávejte ochutnat, dítě bude poznávat dle chuti druhy.

 • Můžete rozlišovat ovoce X zeleninu.

 • Můžete porovnávat dle velikosti větší X menší, porovnávat dle barvy, dle chuti sladké X kyselé, 

   procvičovat: slova nadřazená-ovoce, slova podřazená-jablko, hruška, meruňka,... 

• Určovat počty: mám 3 jablka, když jedno sním, kolik mi zbyde? 

• Vytleskejte slovo jablko-čím slovo začíná, končí? (jakou hláskou )

• Utvořte zdrobnělinu (jablíčko), vytleskejte.

 • Zazpívejte si píseň ,,Měla babka´´ (ukažte si názorně, kolik měla jablek babka, kolik dědoušek?)


Pracovní list

Výroba ježka VV

 šablonu ježka překreslíme na barevný papír, karton. - pastelkami dokreslíme oko, čumáček a pusinku. - z barevného papíru neb novin vytrháváme malé kousky, které lepíme na ježka jako bodlinky. - pod ježka můžeme dokreslit trávu, spadané listí, nebo opravdové listy nalepit. - při práci dbáme na správné sezení na židli, na čistotu práce, trpělivost práci dokončit. 

Návštěva lesa - pokus

1. Běžte do lesa. Přineste domů pár šišek.

2. Do malého květínáče dejte trochu hlíny, můžete i mech, kamínky.

3. Část šišky zahrabte do hlíny. 

4. Každý den pokropte šišku trochou vody, ne moc, aby nám neshnila.

5. Po nějaké době se objeví malý stromek

6. Blahopřejeme, právě jste zahájili výrobu kyslíku a také máte doma kousek lesa. :-)

Vaše výtvory nám můžete posílat na email : 

kamaradms@seznam.cz


Podzimní téma - STROMY NA PODZIM

 • procvičování barev - podzimní listí
 • smyslové vnímání - rozlišování plodů, listů, jehličí, - hmatem, čichem

 • procvičování početních operací - počítání plodů, přiřazování plodů k listům

 • práce se slovem - hlásky na počátku slova, rozklad slova na slabiky

 • písničky - Sedí liška pod dubem,  https://www.youtube.com/watch?v=WldhBqsy4aA

 • práce s knihou - encyklopedie - vyhledávání informací o stromech, listech, podzimu

 • hry s přírodním materiálem - otisky listů, kaštany ( zvířata, stavby ,...)

 • VV - malba temperou - STROM - dolepování listů, otisky rukou místo listů, zavařujeme ( do šablony kreslíme okurky, švestky, atd...

 • logopedie-  dechové cvičení- foukání do listů Fííííííííííí, houkáme jako sova Huuuuu

 • nácvik básničky Listopad, podzimní lístečky

 • grafomotorika - šikmé čáry, malé kruhy, barevné listí, obloučky

 • pozorování podzimní přírody - v lese- domečky pro skřítky

 • podzimní joga, protažení - https://www.jogaprodeti.cz/index.php/pozice/relaxacni


BÁSNIČKA

Listopad                                                                                             PODZIMNÍ LÍSTEČKY

Listopade, listopade,                                                                          Na cestě ke školce, hodně jich leží.

už ti mlha světlo krade,                                                                      Čeho ? No lístečků, spočtu je ztěží. 

poslední list plachtí k zemi.                                                                Jeden list sem, druhý list tam, třetí a čtvrtý ještě přidám.

Mráz přijíždí se saněmi,

já však chodím raději

k škole vonnou alejí.

Kolikrát se vyspím ještě,

nežli slétnou teplé deště,

zabubnují pro potěchu

paličkami kapek v mechu,

nežli vzbudím fialku

na proutěnou píšťalku?


Pracovní listy , šablony


 Svatý Martin

 •   seznámení s příběhem o sv. Martinovi 
 • vysvětlení pranostik

  NA SVATÉHO MARTINA KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA

  NA SVATÉHO MARTINA DOBRÁ BÍLÁ PEŘINA

  NA SVATÉHO MARTINA PLÁČE HUSÍ RODINA

 • příchod zimy - co se v přírodě mění, jak se oblékáme, kam se schovají zvířátka
  • - logohrátky - klapaní ústy jako Koník ( jazyk na horní patro), rozhýbeme rty( řehtáme jako koník)

 • zaměříme se na téma KŮŇ

    • hledání obrázků z knížek, encyklopedie- povídání nad obrázky - jaké má části těla, čím se liší např: od žirafy, berana, krávy,..

    • jaké známe druhy koní, názvy koní dle barvy kůže, co kůň žere, kde bydlí atd.

    • Vybarvíme si obrázky koně

    • Vv Výroba koníka - proplétání, zaplétání copánků

 • grafomotorické listy, omalovánky k tématu

 • Báseň Svatý Martin

Legenda 

PŘÍLOHY - grafomotorické listy, šablony, omalovánky, básnička

Výtvarná výchova

Pracovní listy

Hotové výrobky a fotky jak pracujete nám můžete posílat na email: kamaradms@seznam.cz