Berušky

Eva Zemanová

učitelka 

Bc. Michaela Slezáková

učitelka


Třída Berušky

Školní rok: 2020-2021
Věková skupina: 2,5 - 3 roky
Počet dětí: 25
Učitelky: Eva Zemanová, Bc. Michaela Slezáková
Provozní zaměstnanci: Zdena Hanešová - školnice
                                          Svatava Poletová - kuchařka
                                          Kateřina Janischová - svačiny


Motto třídy:


Pojď s beruškou do pohádky,
poletíme tam a zpátky.
Budeme si spolu hrát,
dívat se a poznávat.

Specifické zaměření třídy Berušek

"Malý zahradníček" a "Spolu se zvířátky poznáváme život a objevujeme svět" jsou 2 třídní vzdělávací programy zaměřené na environmentální výchovu, ekologii, poznávání světa, přírody, zvířat, lidí i lidových tradic, se kterými uskutečňujeme své plány. Během celého roku rozvíjíme celkový rozvoj dětské osobnosti v pohybových, výtvarných, hudebních, literárních i pracovních činnostech v souvislosti s aktuálním tématem.
Cílem je uvědomění si vlivu přírody na člověka a člověka na přírodu.
V rámci projektu "Spolu se zvířátky poznáváme život a objevujeme svět" tak např. navštívíme přírodní památku Na Plachtě, ZOO koutek ZŠ Bezručova, ZOO Dvůr Králové, Interhaf (naučný program o navazování kontaktu dítěte a psa), Záchranná stanice JARO v Jaroměři, Obří Akvárium HK, Veterinární školu HK, a spousta dalších. Dále se staráme přímo v naší MŠ o křepelky a pozorujeme hmyzí hotel na zahradě.
Náplní "Malého zahradníka" je založení povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách především na školní zahradě a v okolí MŠ Kamarád. Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované přírodou a jejími plody v různých ekosystémech v závislosti na ročním období.
Čeká nás tak např. starost zahradu (manipulace s nářadím, sběr přírodnin) a bylinky (sběr, sušení), přírodní dekorace a práce s materiálem, sázení nových rostlin, zalévání, sklízení úrody naší zahrádky, výroba lojových koulí se semínky pro ptáčky, experimentování, aranžování suchých rostlin, obrazy z přírodních materiálů, levandulová sůl, rostlinný papír, závěsné dekorace, listová frotáž, barevné obláčky, přírodní koláže, a mnoho dalších činností.
Zároveň je naše MŠ Kamarád zapojena do programu LES VE ŠKOLE a MRKVIČKA.
Pravidla chování ve třídě "Berušky"


V naší třídě se snažíme:
- používat odpadkové koše - TŘÍDIT ODPAD
- mluvit slušně a přiměřeně nahlas (nekřičet)
- skládat si oblečení a věšet na věšáčky
- přisunovat židle ke stolům po jejich použití
- uklízet použitý materiál po práci a hře
- čekat, až na nás přijde řada při hře i verbálním projevu, hlásit se
- poprosit a poděkovat
- vzájemně si půjčovat hračky
- pozdravit a rozloučit se
- chodit opatrně mezi stolky a herními pomůckami (předejít úrazu)
- odcházet ze třídy s vědomím učitelky
- dodržovat hygienu
- dokončit započatý úkol
- pomáhat si, dodržovat předem smluvená pravidla, být kamarádem se všemi dětmi
- umět přiznávat svoji vinu


Rituály
1) Tematicky zaměřené dny a týdny
2) Oslavy narozenin a svátků
3) Docházka
4) Kalendář přírody
5) Týdenní služby

 Milé Berušky,

připravily jsme si pro vás pohádkový týden. Jistě znáte Perníkovou chaloupku, jak Jeníček s Mařenkou zabloudil v lese.

Nejdříve si pohádku připomeneme a pak nás čekají různé úkoly.

Posíláme pozdrav a přejeme krásné velikonoční svátky! ;)

paní učitelka Míša a Evička Milé Berušky a rodiče,

zdravíme vás všechny ze školky. Sice máme otevřeno pro děti IZS, ale už teď se na vás moc těšíme ;)

Pro potěšení se můžete s maminkou nebo tatínkem naučit říkanku a procvičit si ruce. Až se uvidíme, společně si ji řekneme.

paní učitelky Evička a Míša