Berušky

Miloslava Volfová

učitelka


Jitka Šímová

učitelka

Charakteristika třídy

Charakteristika třídy BERUŠKY

Berušky

Školní rok: 2020 - 2021

Věk dětí: 2 - 5let

Počet dětí: 25

Dívek: 14

Chlapců: 11

Paní učitelky: Miloslava Volfová

                Jitka Šímová

Provozní zaměstnanci: Ivana Vašáková

Zaměření třídy

Hrajeme si a učíme se celý rok - pozorujeme krásy přírody, svět kolem nás v ročních obdobích - jaro, léto, podzim, zima .

Naším hlavním cílem je vnímat přírodu a její změny v jednotlivých ročních obdobích, a co nejvíce pobývat na čerstvém vzduchu - pobyt dětí na zahradě, vycházky v okolí mateřské školy, výlety, exkurze....

Pozorujeme a staráme se o želvičky ve třídě a bažanty zahradě.

Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dítěte

Vyprávíme si, čteme pohádky, učíme se říkanky, cvičíme, tancujeme, zpíváme, rozvíjíme prosociální vztahy, komunikační dovednosti, zrakovou a sluchovou percepci, matematicko - logické myšlení.....

Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte, klademe důraz na individualitu. Vytváříme klidnou a pohodovou atmosféru ve třídě a radujeme se ze všeho, co se nám daří.

Klademe důraz na slušné chování - pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, navzájem si pomáhat.

Říkanka třídy

Dobré ráno, dobrý den,

dneska máme krásný den.

Mám dvě očka na koukání

a dvě ouška k naslouchání.

Dobrý den, dobrý den,

hezký den si popřejem!

Pravidla třídy

  Máme se rádi a jsme kamarádi
  Chováme se k sobě pěkně a vycházíme si vstříc
  Rádi se učíme nové věci, jsme šikovné děti
   Osobní věci si ukládáme na své místo, které je označeno značkou, hračky a pomůcky ukládáme na určené místo
  Umíme požádat druhé dítě nebo paní učitelku o pomoc, když pomoc potřebujeme
  Chráníme vše živé a přírodu kolem nás

Jsme třída nejmladších dětí, důležitá je pro nás adaptace nových dětí, orientace v novém prostředí - ve třídě, na zahradě, v okolí mateřské školy, začlenění do kolektivu, zvládání jednoduché sebeobsluhy a hygienických návyků, vlídný a citlivý přístup k jednotlivým dětem a začlenění se do třídy vrstevníků.


Přejeme si, aby děti do mateřské školy chodily rády

a cítily se v jistotě a bezpečí.